داستان ما

خانه‌ی یادگیری رها در سال ۱۳۸۹ شکل گرفته و در فراز و نشیب زندگیِ چند ساله‌اش، توانسته با تکیه بر نگرش‌های انتقادی خود، محیط فیزیکی و روابط‌اش را طوری سامان دهد که در مسیر ارزش‌ها و شایستگی‌های مد نظرش قرار بگیرند.

یادگیری در بستر زندگی

خانه یادگیری رها

خانه‌ی یادگیری رها در سال ۱۳۸۹ شکل گرفته و در فراز و نشیب زندگیِ چند ساله‌اش، توانسته با تکیه بر نگرش‌های انتقادی خود، محیط فیزیکی و روابط‌اش را طوری سامان دهد که در مسیر ارزش‌ها و شایستگی‌های مد نظرش قرار بگیرند.

در رها بر این باوریم که

بستر زندگی روزمره سرشار از فرصت‌های یادگیری است که پرداختن به آن‌ها منجر به رشد همه‌ی جوانب ذهنی، جسمی، اجتماعی و روانی شخص می‌شود.

یادگیری محدود به زمان و مکان خاصی نیست و انسانِ کنش‌گر در تمام طول زندگی و هر کجا که پا می‌گذارد با چالش‌ها و مسأله‌هایی مواجه است که می‌تواند از طریق و در گذر از آن‌ها چیزهای زیادی را به صورت معنادار یاد بگیرد.

انسان‌ها با یک‌دیگر هم‌سنگ هستند و سن، تخصص، تجربه و دانش آن‌ها را فراتر از دیگری قرار نمی‌دهد.

هم‌دلی محصول تلاشی است که از نگرشی مبتنی بر هم‌سنگی بر می‌خیزد و با تلاشی متعهدانه و آزاداندیشانه تکامل می‌یابد.

هم‌راهی وقتی شکل می‌گیرد که روابط اعضا چه بزرگ‌سال چه خردسال، دوسویه، تعاملی و منصفانه باشد.

اگر محیط تجربه‌گری بچه‌ها غنی باشد …

رها مجموعه‌ای از خانواده‌هاست که به کودکی، رشد و زندگی نگاهی دیگر دارند. آن‌ها خیال خود را با سپردن فرزندشان به یک مرکز آموزشی راحت نکرده‌اند و با ورود به رها خودشان نیز در کنار فرزندشان وارد روابط، موقعیت‌ها و چالش‌هایی شده‌اند که آبستن رشد و یادگیری است.

در رها نقش والدین در رشد و یادگیری بچه‌ها اولویت دارد. خانه‌ی یادگیری رها پیش از هر برنامه‌ای خانواده‌ها را به میدان آورده و توانسته با بهره‌گیری از دغدغه‌ها و انگیزه‌های مشترک و استفاده از توان‌مندی‌های‌شان یک کلاف ارتباطی قوی ایجاد کند و در تمام سطوح تصمیم‌گیری و اجرا از مشارکت خانواده‌ها بهره‌مند شده و هویت گروهی خود را بیافریند.

برنامه‌های خانه‌ی یادگیری رها بستری برای رشد انسان‌هایی کنش‌گر و آگاه است که، احترام آن‌ها به اشتراکات و تفاوت‌های انسانی و مراقبت آن‌ها از طبیعت، جهانی بهتر و زیباتر را می‌آفریند.

برای آشنایی بیشتر با برنامه های رها اینجا را مطالعه بفرمایید.

ثبت نام شما کامل شد. منتظر دیدار شما هستیم.