دوره های آنلاین

آموزش از راه دور آنلاین

رویدادها

رویدادهای عمومی رها

رادیو رها

رادیو اینترنتی رها

اطلاعیه‌ها

دوره آن‌لاین “واژه‌شناسی انگلیسی زبان آموزش”

” کاستی‌های زبانیِ ما، کاستی‌های جهانِ ما هستند”   |   آیا واژه‌ها هم دروغ می‌گویند؟    |    از ما تا حقیقتِ کودک، چند واژه باقی‌ست؟

این دوره با بررسی کلیدواژه‌ها و مرور مفاهیمِ اصلیِ یادگیری (Learning)، خواندن و درک متونِ انگلیسیِ معتبر و نیز دسترسی مؤثر به منابع کارآمد را تسهیل می‌کند.

رادیو رها | قسمت چهارم

سال نو مبارک. برنامه ویژه تحویل سال، بهار ۱۳۹۹

دوره های محبوب