دوره‌های آنلاین

آموزش از راه دور آنلاین

رویدادها | اطلاعیه‌ها

رویداد‌ها و اطلاعیه‌های عمومی

رادیو رها

رادیو اینترنتی رها

رویدادها | اطلاعیه‌ها

دوره‌های آزاد

برنامه درسی رها

انسان از دیرباز با ابداعات و اختراعاتی که داشته در محیط زندگی خود تلاش‌گرانه دخل و تصرف کرده است. این تلاش مستمر او را در سطوح بالاتری از قدرت قرار داده و موجب تغییر شکل زندگی او شود؛ به طوری که میزان راحتی، امنیت و بقای او درطول تاریخ ارتقا یافته است.

ثبت نام شما کامل شد. منتظر دیدار شما هستیم.