داستان‌واره‌های ریاضی

· 18/01/1399

در این دوره، با کمک گرفتن از کتاب‌های کودک، بچه‌ها با پرسش‌ها و فعالیت‌های متناسب با موضوع ریاضیاتیِ کتاب مواجه می‌شوند.

به پرسش‌ها پاسخ می‌دهند، یا به دنبال حل مسئله می‌گردند، یا برای انجام فعالیت‌ها به زمانی برای کار کردن در خانه، نیاز پیدا می‌کنند.

مفاهیم ریاضیاتی قابل طرح این گروه سنی شامل موارد زیر است:

١- عدد و جبر:

– ارزش‌مکانی و عدد

– الگو

– پول و ریاضیات مالی

– کسر

٢- اندازه‌گیری و هندسه

– واحدهای اندازه‌گیری

-شکل‌ها و سطح

– موقعیت و تبدیل

٣- آمار و احتمال

– شانس

– تفسیر و نمایش داده

باز کردن ثبت نام

دوره شامل

  • 6 درس‌ها