برای انجام پروژه‌ها و فعالیت‌ها در بستر وب داشتن مهارت‌هایی ساده ولی مهم، بسیار کار راه انداز است.

در این دوره با مجموعه‌ای از ابزارها آشنا می‌شویم و مهارت کار با آن‌ها را به دست می‌آوریم. درس‌ها به هم وابسته نیستند و شما بسته به نیازتان می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. در هر درس تمرین‌هایی در نظر گرفته شده که با انجام آن‌ها سطح مهارت شما در آن موضوع بالا می‌رود.

باز کردن ثبت نام

دوره شامل

  • 18 درس‌ها
  • 14 موضوع‌ها
  • 2 آزمون‌ها