در این دوره به ویژگی‌های متفاوت حیوانات و گیاهان، طبقه‌بندی اولیه موجودات، راه‌های دفاعی و استفاده‌ی انسان از علم می‌پردازیم. از ریز‌ترین جانوران تا بزرگ‌ترین گیاهان رو می‌بینیم و به همه جا سر می‌کشیم.

این دوره آمیخته‌ای از قصه‌خوانی، کارآگاه بازی، نقاشی و بازی است و طی آن به شیوه‌ای تلفیقی، مهارت‌های خواندن و نوشتن، خوب دیدن، خوب شنیدن، سوال کردن، تحلیل و فرضیه‌سازی به کار گرفته می‌شود.

باز کردن ثبت نام

دوره شامل

  • 4 درس‌ها